Lackering

Lackeringen av bilar sker med så moderna metoder som det är möjligt . Det sker en ständig utveckling inom området. Både när det gäller målerimetoder, material och miljöpåverkan.

Billackering är en känslig process och kräver att billackerarna har goda kunskaper och tillgång till modern utrusning och teknik. Våra billackerare lackerar bilen med av biltillverkaren föreskriven vattenburen bilfärg.

På vår lackering utförs slipgrundning av riktade ytor, nerslipning av detaljer, maskering och lackering av åtgärdade detaljer i minst tre lager med mellanluftning.

Den nylackerade ytan är fortfarande känslig och skall under de tre första månaderna endast tvättas med rikliga mängder vatten utan avfettnings- och tvättmedel. Högtryckstvätt skall undvikas under denna tid (vintertid 4 månader) och därefter skall en distans av 30 cm hållas mellan munstycke och fordon. Likaså skall automattvätt, vaxning och lackskydd undvikas under denna tid.

standox