Oljebyte

Oljebyte snabbt hos Bilproffsen Malmö!

Oljan smörjer motorn och hindrar att den slits snabbt. Av den anledningen är oljebytet en av bilens viktigaste serviceåtgärder. För lite eller gammal olja skapar friktion och motorn riskerar att haverera om temperaturen blir för hög. När motorn är i gång skapas förbränningsrester från bränslet med metallpartiklar som blandas med oljan. Partiklarna försämrar oljans smörjegenskaper och sliter motorn. Detta gör det viktigt att regelbundet byta olja för att motorn alltid ska ha ren olja som smörjer rätt. Oljebyte bör utföras efter ungefär 1000-1500 mil och det bör göras när motorn är varm.

Hur gör vi då ett oljebyte? Jo…

…När oljan ska bytas skruvas oljepluggen ur och den gamla oljan rinner till en behållare. Därefter skruvas oljefiltret av och man kontrollerar att filtrets gummitätning inte har fastnat på motorn. Härnäst skruvas det nya oljefiltret fast. När all gammal olja har runnit ut ska oljepluggens tätning kontrolleras och om det är behövligt bytas ut. Pluggen skruvas fast, ny olja fylls i motorn och vi kontrollerar oljenivån. Motorn startas vilken får vara igång några sekunder tills oljetrycket är korrekt varvid kontrollampan släcks. Slutligen kontrolleras oljenivån ännu en gång. Det går även att suga ut den gamla motoroljan vilket rekommenderas för en del bilmodeller.